បរិក្ខារ

ម៉ាស៊ីនរុះរើ

ម៉ាស៊ីនអ៊ុលត្រាសោន

ម៉ាស៊ីនបង្កើត

Baler បានបញ្ចប់

ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តភាពធន់នឹងថ្ម

ឧបករណ៍សាកល្បងថ្មពេញ

ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តអាំងឌុចស្យុង

ឧបករណ៍ធ្វើតេស្ត PCBA

ធុងរង

ផ្ទុកម៉ែត្រ

ចង្រ្កានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់។

បន្ទប់មនុស្សចាស់

ម៉ាស៊ីនឆ្លាក់ឡាស៊ែរ

ឧបករណ៍ភ្ជាប់

ឧបករណ៍បំបែកសែល

ខ្យល់

កាំភ្លើងកំដៅ

Oscilloscope

ឧបករណ៍ទប់លំនឹង

ថាមពល DC ដែលអាចលៃតម្រូវបាន។